Støtte og kurs

Artikler

Her finner du relevante artikler som omhandler 10-FAKTOR og suksesshistorier.

dame jobber ved laptop
Siden lanseringen av 10-FAKTOR, har det blitt skrevet flere masteroppgaver om emnet. Her er noen korte sammendrag om funnene.
dame på jobbintervju
En stor oversiktsstudie viser at prososial atferd blant ansatte gir en rekke positive effekter for organisasjonen. Vi viser deg en metode for hvordan å forbedre dette i din bedrift.
Personer i sirkel med hendene samlet i midten
I et arbeidsmiljø preget av mestringsklima ønsker medarbeiderne å dele kompetanse og å samarbeide om å oppnå resultater. Vi viser deg en metode for å skape dette.
to menn ved laptop
Fleksibilitet kan være i lys av endringer som skjer i organisasjonen eller hvordan man ser på oppgavene sine i møte med brukeres/innbyggeres behov. Vi tar for oss den første delen i denne artikkelen.
Bøker ligger på et bord
I dag stilles det stadig større krav til høyt kompetente medarbeidere. Likevel er det ofte at kompetanseutvikling kke gir den ønskede effekten i form av bedre tjenester og resultater.