Hopp til hovedinnhold
Tilbake

10-FAKTOR - Starten på avdelingens utvikling 10-FAKTOR gir et veldig godt grunnlag å jobbe ut fra.

Bryggen i Bergen. Vannspeil med fjell i bakgrunn

Publisert 22.03.2024

Skrevet av

Foto Michael Fousert

Barbro Sofie Lie er avdelingsleder, HR konsern i Bergen kommune. Hun er både «eier» av 10-FAKTOR-undersøkelsene, som administrator for hele kommunen, og «bruker» av 10-FAKTOR i egen avdeling. – 10-FAKTOR gir et veldig godt grunnlag å jobbe ut fra. Og det er avdelingens oppfølging i perioden frem til neste undersøkelse, som gir resultater, sier hun.

I Bergen har vi brukt 10-FAKTOR siden 2018, og gjennomfører undersøkelsen hvert annet år. Vi sender ut spørsmål til ca. 18 000 respondenter. Men det er ikke totalbildet som er det mest verdifulle. Det er når vi kommer ned på avdelingsnivå, at undersøkelsen virkelig utgjør en forskjell, sier hun. 10-FAKTOR gir et øyeblikksbilde, hvor svarene du får, synliggjør konkrete forhold som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid.

Portrettbilde
Barbro Sofie Lien

10-FAKTOR er et verktøy som gir resultater ved aktiv og riktig bruk

– Som avdelingsleder starter jobben når du sitter med resultatet av undersøkelsen. Svarene er generelle og synliggjør hva avdelingen bør gjøre mer av, mindre av, eller hvor man er gode og bør fortsette som før. Veiledningene som følger 10-FAKTOR, er også et nyttig verktøy i oppfølgingen.

– Med rett bruk blir 10-FAKTOR et kraftfullt verktøy. Selv fokuserer jeg ikke på det ene negative svaret, men heller på praktiske forhold i arbeidshverdagen vi kan snakke om og bygge bedre sammen. Opplevelsen av at undersøkelsen gir konkrete resultater, er viktig for medarbeiderne. Manglende oppfølging fra leder kan gi motsatt effekt og være en bortkastet gyllen mulighet, sier hun.

10-FAKTOR gir avdelingsleder et veikart som gjør forbedringsarbeidet enklere

 – Spørsmålene er korte og basert på relevant norsk og internasjonal forskning. Og de belyser faktorer som vi vet er viktige for å skape gode rammer for miljø og prestasjoner. Samtidig er det få faktorer det skal jobbes med. Det gjør at avdelingen kan fokusere på det som er viktigst. Svarene på spørreundersøkelsen gir leder helt konkrete innspill å jobbe ut fra. 10-FAKTOR gir avdelingslederen et veikart i forbedringsarbeidet. Bruk det klokt og aktivt, avslutter Lie.