Støtte og kurs

Tekniske veiledere

Veiledningene er laget som et samarbeid mellom ressurspersoner hos våre kunder og KF. Dette sikrer at veilederne baserer seg på erfaring og spisskompetanse.

Veiledningsdokumenter

Opplæringsvideoer