Hopp til hovedinnhold
Tilbake

Statistisk kvalitetssikring 10-FAKTOR En oversikt over faktorladninger og reliabilitetskoeffisienter for hver av de ti faktorene.

Menn sitter rundt et bord og jobber

Publisert 22.06.2021

Skrevet av Klara Vatten

Foto Unsplash

Statistisk kvalitetssikring

Her har du en oversikt over faktorladninger og realibilitetskoeffisienter for hver av de ti faktorene. Oversikten er basert på pilotgjennomføringen i fem kommuner (N=1982)

Faktor 1 - Oppgavemotivasjon

Antall indikatorer

Faktorladninger fra prinsipal komponentanalyse: (min - maks)

Cronback's Alpha koeffisient (reliabilitet)

4

0,704 - 0,891

0,871

Faktor 2 - Mestringstro

Antall indikatorer

Faktorladninger fra prinsipal komponentanalyse: (min - maks)

Cronback's Alpha koeffisient (reliabilitet)

4

0,698 - 0,819

0,806

Faktor 3 - Selvstendighet

Antall indikatorer

Faktorladninger fra prinsipal komponentanalyse: (min - maks)

Cronback's Alpha koeffisient (reliabilitet)

3

0,779 - 0,880

0,887

Faktor 4 - Bruk av kompetanse

Antall indikatorer

Faktorladninger fra prinsipal komponentanalyse: (min - maks)

Cronback's Alpha koeffisient (reliabilitet)

3

0,723 - 0,742

0,848

Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse

Antall indikatorer

Faktorladninger fra prinsipal komponentanalyse: (min - maks)

Cronback's Alpha koeffisient (reliabilitet)

5

0,723 - 0,852

0,941

Faktor 6 - Rolleklarhet

Antall indikatorer

Faktorladninger fra prinsipal komponentanalyse: (min - maks)

Cronback's Alpha koeffisient (reliabilitet)

4

0,685 - 0,790

0,824

Faktor 7 - Relevant kompetanseutvikling

Antall indikatorer

Faktorladninger fra prinsipal komponentanalyse: (min - maks)

Cronback's Alpha koeffisient (reliabilitet)

3

*

*

Faktor 8 - Fleksibilitetsvilje

Antall indikatorer

Faktorladninger fra prinsipal komponentanalyse: (min - maks)

Cronback's Alpha koeffisient (reliabilitet)

3

0,749 - 0,873

0,743

Faktor 9 - Mestringsklima

Antall indikatorer

Faktorladninger fra prinsipal komponentanalyse: (min - maks)

Cronback's Alpha koeffisient (reliabilitet)

4

0,640 - 0,874

0,901

Faktor 10 - Nytteorientert motivasjon

Antall indikatorer

Faktorladninger fra prinsipal komponentanalyse: (min - maks)

Cronback's Alpha koeffisient (reliabilitet)

3

0,831 - 0,934

0,920

*Tall kommer basert på justeringer i siste versjon.