Hopp til hovedinnhold
Tilbake

Referanse Skien kommune Skien kommunens erfaringer med arbeidet med 10-FAKTOR.

Skien

Publisert 11.01.2020

Skrevet av Fatemeh Riahi Arnesen

Foto Aaron Burden, Unsplash

Skien kommune har valgt å bruke 10-FAKTOR fordi det ikke bare er et kartleggingsverktøy, men et verktøy for leder-, medarbeider- og organisasjonsutvikling.

For oss er det viktig at verktøyet er basert på relevant forskning og at de ti faktorene er viktige innsatsfaktorer for å oppnå resultater ut fra kommunens mål og kvalitet på tjenestene.

10-FAKTOR skal være en integrert del av både lederutviklingen og utviklingsarbeidet i kommunens enheter, hvor resultatene følges opp i dialog mellom leder og medarbeiderne.

På denne måten fokuserer vi på det som forskningen viser er essensielt, både for arbeidsmiljø og tjenesteleveranse, og ved å gjennomføre undersøkelsen hvert annet år kan vi følge med på om vi utvikler oss i riktig retning.

I perioden 2015-2019 er undersøkelsen gjennomført 3 ganger og vi opplever så langt positiv utvikling både på deltakelse og resultater, noe som igjen gir godt grunnlag for det lokale utviklingsarbeidet.