Hopp til hovedinnhold
Tilbake

Metode for å utvikle kompetanse I dag stilles det stadig større krav til høyt kompetente medarbeidere. Likevel er det ofte at kompetanseutvikling kke gir den ønskede effekten i form av bedre tjenester og resultater.

Bøker ligger på et bord

Publisert 29.06.2021

Skrevet av Klara Vatten

Foto Unsplash

Slik jobber du med faktor 7: relevant kompetanseutvikling

Dette er et utkast fra boken "Oppfølging av 10-FAKTOR - metoder og verktøy" av Pål Tanggaard fra Lent.

I kunnskapsorganisasjoner har kompetanseutvikling vært noe av det både ledere og medarbeidere peker på som meget viktig for å lykkes i en verden som stiller stadig større krav til høyt kompetente medarbeidere. Likevel viser et større forskningsprosjekt blant norske organisasjoner at kompetanseutviklingen som gjennomføres, ikke gir den ønskede effekten i form av bedre tjenester og resultater (Linda Lai i Fletre og Frydenlund 2016).

Anerkjennende intervju

Intervjuguide for å undersøke relevant kompetanseutvikling. Se side 94 i boka for en beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre et anerkjennende intervju.

1. Hva setter du mest pris på ved jobben din for tiden?

2. Beste erfaringer med relevant kompetanseutvikling

> Tenk tilbake på de siste månedene eller årene du har jobbet, og prøv å finne den situasjonen der du opplevde at du virkelig lærte noe nytt som var relevant for jobben din. Læringssituasjonen kan ha funnet sted på jobben, hjemme, på et kurs eller i møte med kolleger, brukere eller andre. Hva lærte du, og på hvilken måte har det vært relevant for jobben du gjør nå?
> Hva var det med denne læringssituasjonen som var spesielt verdifullt eller bidro til at den ble viktig for deg?
> Hva annet bidro til at denne kompetanseutviklingen ble bra?
> Hvordan kan vi legge til rette for å få til liknende læringssituasjoner i framtida?

3. Drøm for det neste året

> Hva drømmer du om å lære det neste året, som virkelig kan bli verdifullt for både deg og virksomheten vår?
> Hva kan dette skape for virksomheten vår?
> Hva kan det skape for deg?
> Hva kan du eller andre gjøre allerede nå for å få til noe av dette?

Takk for intervjuet!

Når intervjuet er ferdig, kan dere dele innsikter i mindre grupper eller i plenum. Det går også an å bruke metoden positiv kjernemappe som en struktur for deling av innsikter og nye ideer. Se side 107 i boka for tips.